Bemutatkozunk

A Szövetség megalakulásának kezdete több mint 30 évre nyúlik vissza, arra az időre, amikor a Magyar Televízió „Életet az éveknek” nyugdíjasoknak szóló műsora készült.

Egy baráti kör a jogszabályi lehetőséget kihasználva, 1989. március 29-én civil szervezetté alakult. Célul tűzték ki az idősek, nyugdíjasok, baráti körök és klubok együttműködésének megteremtését, erősítését, fejlesztését. A megalakulás kezdeményezője Knoll István volt, aki a közélet és művészeti élet ismert szereplőjeként időben felismerte a civil szerveződések jelentőségét. Javaslatára harminc évvel ezelőtt a Vasas Szövetség dísztermében 139 klub részvételével megtartotta alakuló ülését a szervezet.

A Szövetség több tízezer idős ember életében máig fontos szerepet tölt be.

A mozgalom olyan alapértékekre épült, mint az együttműködés, a szolidaritás, a hűség, az önkéntes munka, az idősek érdekeinek pártpolitikától mentes képviselete, a kultúra értékeinek megőrzése, a művészetek ápolása, a szabadidő hasznos eltöltése. Tevékenységünk középpontjában az aktív időskor feltételeinek megteremtése áll.

Az elmúlt évek alatt az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség széleskörű mozgalommá fejlődött, mára közel 1000 klub vállalta a mozgalom keretein belüli működést és a helyi, megyei, regionális, valamint országos részvételt. Taglétszámunk mintegy 100 ezer fő.

A Szövetség alapegységeit, pillérét a nyugdíjasklubok, nyugdíjas egyesületek, idősek klubjai alkotják. A klubok saját alapszabályuk, éves programjuk szerint önállóan működnek. A klubtagok tagsági díjat fizetnek, melynek nagyságát az adott közösség maga állapítja meg. A klubok pedig, ahol a megyei szervezet nem alakult egyesületté, a Szövetségnek fizetnek tagdíjat, ennek mértékét a Szövetség küldöttgyűlése időről időre differenciáltan állapítja meg. A befizetett tagdíj a megyei szervezetek működéséhez járul hozzá.

Szövetségünk célkitűzéseit, feladatait alapszabályunk rögzíti.

A tevékenységi kör rendkívül gazdag. A Szövetség céljai megvalósítása érdekében a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontjának megfelelően több területen közhasznú tevékenységeket végez.

  • Kulturális tevékenység (népi hagyományok ápolása, megőrzése és átadása a fiatalabb generációk képviselőinek; művészeti fesztiválok; regionális és országos KI-MIT-TUD versenyek, vers és prózamondó versenyek);
  • Emberi-, állampolgári jogok védelme ─ időskorúak érdekvédelme és képviselete;
  • Szociális tevékenység (családsegítés, az időskorúak gondozása, együttműködés az idősellátásban dolgozó szakemberekkel stb.);
  • Sport (sportjellegű tevékenységek népszerűsítése, sportprogramok szervezése országos és regionális szinten);
  • Az időskorúak egészségmegőrzése (a szociális gyógyüdülés népszerűsítése a zalakarosi, soproni, nagyatádi és hajdúszoboszlói szállodák segítségével, szűrővizsgálatok megszervezése, egészségről, a betegségek megelőzéséről szóló előadások szervezése, a Béres Alapítvány jóvoltából ─ több ezer üveg Béres Cseppet osztunk szét ingyen minden évben).

Az Országos Szövetség legmagasabb fóruma a küldöttközgyűlés, ahol a klubok küldöttei meghatározzák Klubszövetségük főbb stratégiai céljait, az ezek megvalósítását leginkább szolgáló feladatokat, értékelik az elmúlt időszak eseményeit és elfogadják az éves munkatervet.

A Szövetség munkájának alapja az elmúlt 30 évben az önkéntes munka volt. Az önkéntesek között vannak a választott tisztségviselők is. A Szövetségben minden klubvezető, megyei elnökség, az országos elnökség valamennyi tagja, az országos elnök, önkéntes munkát végez.

Szövetségünk munkáját támogató szervezetek is segítik. Szoros együttműködés alakult ki fő támogatóinkkal, igen népszerűek az általuk kínált szolgáltatások. A Richter Gedeon Nyrt., a Béres Alapítvány, a Sonova Audiological Care Hungary Kft., az Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft. és a gyógy-szolgáltatásokat kínáló szállodák jelenlétével, tanácsaival, egészségprogramjaival, szűrővizsgálataival, termékeivel, eszközeivel az idősek többségének mindennapjai biztonságosabbá váltak.

Rendszeresen tájékoztatjuk tagjainkat az „Életet az éveknek” Hírlevelünkben programjainkról, életünkről, a fontosabb, időseket érintő jogszabályokról. A Hírlevél és a www.eletetazeveknek.hu honlap külső és belső kommunikációnk fontos eszközei.

Alapító tagjai vagyunk Nyugdíjasok Országos Képviseletének (NYOK), a Társadalmi Egyesülések Szövetségének, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (NYUSZET). E szervezetekkel együttműködve képviseljük az idősek érdekeit számos kérdésben. Tagjaink ott vannak a helyi- és megyei önkormányzatokban, az idősek tanácsaiban.

Keresés

Figyelem!

Vonalas telefonszámunk munkaidőben hívható:

Telefon: 00 36 1 327 0118


Hírlevél: 2024. július

A Hírlevél aktuális száma online formában olvasható a honlapunkon, ugyanitt le is letölthető. A korábbi számok a Hírlevél fül alatt találhatók.

A júliusi Hírlevél itt olvasható!


Pilates 

A Sikeres Öregedésért csoport tagjai Tar József irányításával a közeljövőben a Pilates és a Meridian torna alapjaival ismertetnek meg bennünket.


 


Figyelem:

tagdíjváltozás


1 %

Nyugdíjas klubtársainkat arra kérjük, érjétek el, hogy a családotokban, ismeretségi körötökben személyi jövedelemadót fizető személyek az adó 1 %-án ajánlják fel szövetségünk javára.
Szövetségünk esetében a nyilatkozatra azt kell ráírni a kedvezményezett rovatba, hogy:

Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

az adószám rovatba pedig írják be: 19012377-1-42


 

Please publish modules in offcanvas position.