Bemutatkozunk

A Szövetség megalakulásának kezdete több mint 30 évre nyúlik vissza, arra az időre, amikor a Magyar Televízió „Életet az éveknek” nyugdíjasoknak szóló műsora készült.

Egy baráti kör, a jogszabályi lehetőséget kihasználva, 1989. március 29-én civil szervezetté alakult. Célul tűzték ki az idősek, nyugdíjasok, baráti körök és klubok együttműködésének megteremtését, erősítését, fejlesztését. A megalakulás kezdeményezője Knoll István volt, aki a közélet és művészeti élet ismert szereplőjeként, időben felismerte a civil szerveződések jelentőségét. Javaslatára harminc évvel ezelőtt a Vasas Szövetség dísztermében, mintegy 139 klub részvételével, megtartotta alakuló ülését a szervezet.

Az „ Életet az Éveknek „ Országos Szövetség elnökévé, Knoll Istvánt választották, aki 1998-ban bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a tisztséget.

A Szövetség több tízezer idős ember életében máig fontos szerepet tölt be.

A mozgalom olyan alapértékekre épült, mint az együttműködés, a szolidaritás, a hűség, az önkéntes munka, az idősek érdekeinek pártpolitikától mentes képviselete, a kultúra értékeinek megőrzése, a művészetek ápolása, a szabadidő hasznos eltöltése. Az elődöknek sikerült jó alapokat lerakniuk, mivel ezek a legmeghatározóbb értékek 30 éve szilárdan jellemzik az „Életet az éveknek” mozgalmat.

Az elmúlt évek alatt az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség széleskörű mozgalommá fejlődött, mára több mint 1000 klub vállalta a mozgalom keretein belüli működést és a helyi, megyei, regionális, valamint országos részvételt. Taglétszámunk meghaladja a 120 ezer főt.

A Szövetség alapegységeit, pillérét a nyugdíjasklubok, nyugdíjas egyesületek, idősek klubjai alkotják. A klubok saját alapszabályuk, éves programjuk szerint önállóan működnek. A klubtagok tagsági díjat fizetnek, melynek nagyságát az adott közösség maga állapítja meg. A klubok pedig, ahol a megyei szervezet nem alakult egyesületté, a Szövetségnek fizetnek tagdíjat, ennek mértékét a Szövetség küldöttgyűlése időről időre differenciáltan állapítja meg.

Szövetségünk célkitűzéseit, feladatait alapszabályunk rögzíti.

A tevékenységi kör rendkívül gazdag. A Szövetség céljai megvalósítása érdekében a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontjának megfelelően több területen közhasznú tevékenységeket végez.

  • kulturális tevékenység (népi hagyományok ápolása, megőrzése és átadása a fiatalabb generációk képviselőinek; művészeti fesztiválok; regionális és országos KI-MIT-TUD versenyek, vers és prózamondó versenyek )

  • emberi-, állampolgári jogok védelme - időskorúak érdekvédelme és képviselete

  • szociális tevékenység (családsegítés, az időskorúak gondozása, együttműködés az idősellátásban dolgozó szakemberekkel stb.);

  • sport, (sportjellegű tevékenységek népszerűsítése sportprogramok szervezése országos és regionális szinten)

  • az időskorúak egészségmegőrzése (a szociális gyógyüdülés népszerűsítése a zalakarosi, soproni, nagyatádi és hajdúszoboszlói szállodák segítségével, szűrővizsgálatok megszervezése; egészségről, a betegségek megelőzéséről szóló előadások szervezése; a Béres Alapítvány jóvoltából - több ezer üveg Béres Cseppet osztunk szét ingyen minden évben)

Az Országos Szövetség legmagasabb fóruma a küldöttközgyűlés, ahol a klubok küldöttei meghatározzák Klubszövetségük főbb stratégiai céljait, az ezek megvalósítását leginkább szolgáló feladatokat, értékelik az elmúlt időszak eseményeit és elfogadják az éves munkatervet. Négyévenként választják meg a Klubszövetség elnökségét, valamint az ellenőrző bizottság tagjait. . Két küldöttközgyűlés között a Klubszövetség ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség – elnök, elnökhelyettes, valamint az öt alelnök –, mely időszakonként a megyei elnökökkel kibővített ülésen tárgyalja meg a Szövetség előtt álló feladatokat.

A Szövetség munkájának alapja az elmúlt 30 évben az önkéntes munka volt. Az önkéntesek között vannak a választott tisztségviselők is. A Szövetségben minden klubvezető, megyei elnökség, az országos elnökség valamennyi tagja, az országos elnök, önkéntes munkát végez.

Az önkéntes munka elismeréseként a szövetség „Életet az Éveknek” Díjat és Életet az Éveknek” Díszoklevelet alapított. A díj ötévente azoknak a személyeknek és intézményeknek adományozható, akik, illetve amelyek hosszabb idő át kiemelkedő munkát végeztek az idősekért, életminőségük javításáért, az „Életet az Éveknek” gondolat ismertté tételéért.

A Díszoklevéllel azokat a közösségeket (nyugdíjasklubokat, idősek otthonait, nyugdíjasok házait, művelődési házakat, önkormányzatokat, civil szervezeteket, művészeti együtteseket) tünteti ki, amelyek hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek közösségükben, illetve megyei és országos szinten.

Szövetségünk munkáját támogató szervezetek is segítik. Szoros együttműködés alakult ki fő támogatóinkkal, igen népszerűek az általuk kínált szolgáltatások. A Richter, a Béres Alapítvány, a Sonova, a Príma-Protetika, és a gyógy-szolgáltatásokat kínáló szállodák jelenlétével, tanácsaival, egészségprogramjaival, szűrővizsgálataival, termékeivel, eszközeivel az idősek többségének mindennapjai biztonságosabbá váltak.

Rendszeresen tájékoztatjuk tagjainkat az „Életet az éveknek” Hírlevelünkben programjainkról, életünkről, a fontosabb, időseket érintő jogszabályokról. A Hírlevél és a www.eletetazeveknek. hu honlap külső és belső kommunikációnk fontos eszközei.

Alapító tagjai vagyunk Nyugdíjasok Országos Képviseletének, a Társadalmi Egyesülések Szövetségének, ott vagyunk a helyi- és megyei önkormányzatokban, a megyei idősek tanácsaiban; az Országos Idősügyi Tanácsban is.

Kezdeményezésünkre a Szállodaszövetség megalapította az Idősbarát Szálláshely díjat.

Szövetségünk felvételt nyert az EURAG (Idősek Európai Szövetsége) és a FIAPA (Idősek Nemzetközi Világszövetsége) tagjai sorába. Munkájukban szeretnénk egyre aktívabb szerepet játszani.

Olyan közösségek csatlakozását várjuk, akik

  • vállalják és magukénak vallják alapvető értékeinket;
  • vállalják az Alapszabályunkban megfogalmazott célkitűzéseket;
  • tisztelik és elfogadják mások vallási, nemzetiségi nézeteit;
  • hívei a generációk együttműködésének;
  • készek az egyéni és a közösségi érdekel összeegyeztetésére.

Keresés

Hírlevél: 2022. május

A járványhelyzetre való tekintettel a Hírlevél aktuális száma online formában olvasható a honlapunkon, ugyanitt le is letölthető.

Az májusi Hírlevél itt olvasható!


Senior örömtánc

Táncos lábú nyugdíjasok YouTube csatornánkon

Pilates 

A Sikeres Öregedésért csoport tagjai Tar József irányításával a közeljövőben a Pilates és a Meridian torna alapjaival ismertetnek meg bennünket.


 

1 %

Nyugdíjas klubtársainkat arra kérjük, érjétek el, hogy a családotokban, ismeretségi körötökben személyi jövedelemadót fizető személyek az adó 1 %-án ajánlják fel szövetségünk javára.
Szövetségünk esetében a nyilatkozatra azt kell ráírni a kedvezményezett rovatba, hogy:

Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

az adószám rovatba pedig írják be: 19012377-1-43

Figyelem immunerősítés - homoktövis

Please publish modules in offcanvas position.